Me

'Onze' wereld: aarde, water, wind, planten en dieren en als onderdeel daarvan de mens, zelfbenoemde rentmeester van God op aarde, te talrijk en te arrogant, die denkt dat de natuur oneindig is, maakbaar en te gebruiken voor zijn eigen gewin. De mens overvraagt, de natuur slaat terug. In het grote geheel zijn mensen niet meer dan dauwdruppels in de wind.

Vanuit dit besef ontstaat mijn huidige werk. Temidden van de natuur is het dier onderdeel of slachtoffer. De mens speelt zijn rol, ingekapseld of los staand, absurd in zijn pose, niet op zijn gemak, vaak alleen ter vermaak van zijn soortgenoten, dolend in de ongrijpbare natuur.

De site bevat ook ander werk. Leven is onderhevig aan invloeden en veranderende inzichten. Maar voor alles geldt wat mij betreft 'Kijk en ervaar'.

Vuur (Video)